BALLADS MUSIC W UK RADIO FM

Share

BALLADS MUSIC W UK RADIO FM , Od 26.04  zostaje uruchomiona Play lista Programowa . Która wg pory będzie dla Was odgrywać odpowiednie gatunki muzyczne .

Od 22:00-06:00 W UK RADIO FM na pewno usłyszymy wszelkiego gatunku muzycznego BALLADS ROCK POP POLSKIE I ZAGRANICZNE .

A z kolei od 6:00-22:00 w UK RADIO FM usłyszymy wszelkiego rodzaju gatunków muzyki mieszane .


BALLADS MUSIC W UK RADIO FM, From April 26, the Play Program List is launched. Which according to the time will play the right musical genres for you.

From 22: 00-06: 00 In UK RADIO FM we will certainly hear all kinds of music BALLADS ROCK POP POLISH AND FOREIGN.